Home
De naam "Themis"
Missie
Mijn Profiel
Mijn CV
Diensten
Mijn klanten
Presentaties
Boekrecensies
Consultancy Netwerk
Relaties
War Child
Neem contact met mij op
De naam "Themis"

Themis Consultancy ontleent haar naam aan Themis, een Titanide uit de Griekse mythologie die de verpersoonlijking was van orde en rechtvaardigheid. Ze bewaakte de juiste orde of het juiste verloop der dingen en was de belangrijkste raadgeefster van oppergod Zeus. Ze zat als Euboulos (“gever van goede raad”) openbare vergaderingen voor. Themis was een zeer vriendelijke godin, populair, liefdevol en meedogend.

    

 

Verwondering is het begin van alle wijsheid. (Aristoteles)
HomeDe naam "Themis"MissieMijn ProfielMijn CVDienstenMijn klantenPresentatiesBoekrecensiesConsultancy NetwerkRelatiesWar ChildNeem contact met mij op