Home
 
De naam "Themis"
 
Missie
 
Mijn Profiel
 
Mijn CV
 
Diensten
 
Mijn klanten
 
Presentaties
 
Boekrecensies
 
Consultancy Netwerk
 
Relaties
 
War Child
 
Neem contact met mij op
 
 
 
Boekrecensies
 

Indien u na het lezen van mijn recensie het boek via Managmentboek.nl wil bestellen, kunt u op het boek klikken. U wordt dan direkt doorgelinkt naar het betreffende boek op de webstie van Managmentboek.nl.

Boekrecensie Een zaak van hart-werken

Schrijver: Ellen de Lange-Ross
2016 [1e druk]
178 blz

 

Dit is al weer het vierde succesvolle boek van Ellen de Lange-Ross in de serie “Een zaak van ...”. Dat geeft wel aan dat het concept van business roman staat als een huis. Het  boek leest prettig weg en je steekt er ondertussen ook wat van op. Hard werken, met allerlei vervelende consequenties, blijkt helemaal niet nodig. Dit keer krijgt de vertrouwde vriendengroep lessen over hart werken met een ‘t’ en dat heeft verstrekkende gevolgen. Maar daarover straks meer.

In tegenstelling tot de voorgaande boeken uit deze serie, ben ik niet onverdeeld positief over dit boek. Er is helemaal niets mis met het ‘volgen van je hart’ en ik denk dat iedereen wel beseft dat het waardevol is om vanuit je hart te werken, maar niet gemakkelijk. Echter de extreme successen die de hoofdrolspelers boeken met het toepassen van ‘hart werken’, komen ongeloofwaardig (lees Amerikaans) over. Hierdoor boet het boek voor mij aan waarde in.  

Daarnaast hebben enkele oefeningen die aan het einde van ieder hoofdstuk staan, een bepaalde mate van ‘zweverigheid’, die mij minder aanspreekt. Het stellen van vragen aan je hart is voor mij een brug te ver. Ten derde is het concept van ‘hart werken’ met de daarbij gebruikte termen zoals hartwijsheid, niets anders dan het aloude volgen van je intuïtie.

Maar nu eerst terug naar waar het boek over gaat. In de inleiding worden de karakters geïntroduceerd rondom een heel speciaal moment in hun leven: hun gezamenlijke trouwdag. Op deze dag geven de vrienden Anna (ZZP-er), Joris (lid van de raad van bestuur van groot bedrijf) en Orlando (hoedenmaker) hun ja-woord aan hun respectievelijke partners.

Na de inleiding volgen er vier lessen, met aan het einde van ieder hoofdstuk een aantal oefeningen om het geleerde in de praktijk toe te passen. De eerste les gaat over het volgen van je hart en dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het gaat er hierbij om niet alleen te luisteren naar de signalen van je hoofd, maar ook naar die van je hart, de zogenaamde hartwijsheid. De volgende les leer je de eventuele ruis die hart werken in de weg staat, herkennen en wegnemen. Waarna in hoofdstuk 3 wordt ingezoomd over het toepassen van hart werken in je bedrijf. Tenslotte komt in de laatste stap de essentie van hart werken aan bod en dat is liefde. Hierbij wordt ook benadrukt dat als je je werk niet met liefde doet (denk aan mensen helpen), dat er dan iets niet klopt. Met liefde kun je angst om vanuit je hart te gaan werken wegnemen.

In alle hoofdstukken leef je mee met de vriendengroep hoe zij met vallen en opstaan de lessen in de praktijk brengen. Uiteindelijk brengt het hun enorme successen op zakelijk vlak: Joris krijgt de grootste portefeuille in de raad van bestuur, Orlando wordt benaderd om te komen werken voor belangrijk modehuis en Anna kan het door haar ontwikkeld spel bij een groot internationaal bedrijf uitrollen.

Ondanks de kritische noten, wilde ik toch aan de slag gaan met het boek en heb ik, via de link die in het boek staat, het werkboek hart werken besteld,. Helaas was dit op het moment van schrijven nog niet beschikbaar, maar ik krijg wel voortaan een wekelijkse nieuwsbrief.

 

Boekrecensie Een zaak van geld

Schrijver: Ellen de Lange-Ros
2015
181 blz

Ben jij een verzamelaar of een romanticus, of wellicht een alchemist? Vreemde vragen? Niet meer als je het nieuwe boek van Ellen de Lange-Ros; ‘Een zaak van geld’. Dit zijn namelijk enkele van de negen geldtypes die zij onderscheid. Welk geldtype je bent kun je achterhalen met een bijbehorende test op www.mijngeldtype.nl.

Na ‘Een zaak van fans’ en ‘Een zaak van zacht werken’ is dit al weer het derde boek in deze serie. Ook dit laatste boek is weer in romanvorm met dezelfde hoofdpersonen en volgt weer dezelfde structuur. Dit keer is het Danielle, de vriendin van Joris en de zus en manager van David, die haar kennis over geldzaken deelt met het vriendenclubje bestaan uit Anna (zelfstandig ondernemer), Orlando (eigenaar van een hoedenzaak), Joris (manager bij een bedrijf) en  David (zanger). De hoeveelheid karakters kan soms verwarrend zijn, zeker als je de voorgaande boeken niet hebt gelezen.

Het boek is opgedeeld in vijf hoofdstukken die ieder een les bevatten. De eerste belangrijke stap is te beseffen wat je houding ten opzichte van geld. Dit heeft namelijk effect op hoe je met geld omgaat. Essentieel is om te realiseren dat geld rond stroomt. In het tweede hoofdstuk leer je dat je sluiswachter bent van het geld dat je ontvangt; jij bepaalt waar het naar toe stroomt. Om er goed zicht op te krijgen is het van belang dat je achterhaalt of je geldlekken hebt. Dit is geld dat je onbewust uitgeeft. Een mooi voorbeeld is dat van Orlando, de hoedenmaker, die iedere werkdag ’s ochtend onderweg een luxe cappuccino koopt.  Het was voor hem een eyeopener dat hij van dat geld ook jaarlijks een keertje met zijn partner een weekendje weg kan.

In het derde hoofdstuk kan je door middel van de test op www.mijngeldtype.nl bepalen welk geldtype je bent.  Dit helpt om te begrijpen welke emoties er bij  jou spelen als het om geld gaat. De oorsprong van je geldemoties zijn vaak de ideeën en opvattingen over geld waar je in je verleden mee te maken hebt gehad. Dit wordt in de vierde les behandeld. In het laatste hoofdstuk wordt uitgelegd hoe je je gelddoelen bepaalt, dit zijn doelen die je wilt bereiken met je geld. Geld kan je dus zien als middel voor alles wat je wilt bereiken in je leven.

Wat weer heel fijn is van dit boek zijn de romanvorm, de duidelijke structuur en de opdrachten aan het einde van ieder hoofdstuk waarmee je meteen aan de slag kunt met wat je net hebt geleerd. Wat ik  echter jammer vind is dat in dit boek sommige onderwerpen naar mijn idee onvoldoende worden uitgewerkt. Zoals het duisterdenken versus krachtdenken in hoofdstuk 4 en de geldlevels en geldbaas in hoofdstuk 5. Het was beter geweest om ze weg te laten of verder uit te werken. Nu kan ik er niet zo veel mee.

 Maar laat dat je zeker niet weerhouden om dit boekje te lezen. Het heeft mij niet alleen aan het denken gezet, maar ook aan het handelen. Met dank aan de opdrachten en de gerichte instructies voor mijn geldtype (gecombineerd verzamelaar/ruler).

Boekrecensie Verwaarloosde organisaties

Op aanraden van een vriendin, die er erg enthousiast over was, heb ik het boek ‘Verwaarloosde organisaties’ van Joost Kampen gelezen en ik kan haar alleen maar gelijk geven; het is uitermate interessant en boeiend onderwerp. En ik ben niet de enige die dat vind; het proefschrift wat de basis vormt voor dit boek kreeg wetenschappelijke erkenning in de vorm van een nominatie van de Vrije Universiteit en het boek is ook door de Orde van organisatiedeskundigen en –adviseurs uitgeroepen tot het boek van het jaar.

In dit fascinerende boek wordt een nieuw concept in de veranderkunde geïntroduceerd welke is gebaseerd op basis van een combinatie van praktijkervaring en bestaande theorie. De schrijver constateerde uit eigen ervaring dat sommige organisaties buitengewoon weerbarstig kunnen zijn als het gaat om het implementeren van veranderingen. In deze organisatie bleken bestaande veranderkundige aanpakken niet het gewenste effect te sorteren.

Bij zijn zoektocht naar de oorzaak hiervan heeft Joost Kampen de problematiek in een ander brondomein onderzocht, namelijk die van de orthopedagogiek. Er bleken zowel interessante en opvallende overeenkomsten te zijn tussen de gedragingen van verwaarloosde kinderen en de medewerkers in de organisatie, als tussen verwaarlozende ouders en het management van de organisatie. Op basis van dit gegeven heeft de schrijver de passende term “verwaarloosde organisaties” geïntroduceerd.

De verwaarlozing in een organisatie heeft vaak een lange geschiedenis waarin fusies en reorganisaties een grote rol spelen en zorgt ervoor dat de mensen werkelijk aan het overleven zijn. Als belangrijkste oorzaak van de verwaarlozing wordt genoemd het langdurig ontbreken van sturing en begeleiding van het management. Aan de hand van twee casus bij het GVB (Gemeentelijk VervoersBedrijf) in Amsterdam wordt deze theorie op een degelijke manier onderbouwd. Het is soms schokkend om te lezen hoe het er aan toe ging. Zoals het inkerven van hakenkruizen op de deur van de kamer van de manager die de misstanden aan wilt pakken. Echt ongelofelijk dat dit heden ten dage in bedrijven gebeurd.

Vervolgens heeft de schrijver zestien kenmerken opgesteld waarmee je kunt bepalen of een organisatie daadwerkelijk een verwaarloosde organisatie is. Enkele kenmerken zijn bijvoorbeeld het fysiek/emotioneel beschikbaar zijn van de leiding, de positie en invloed van de staf en zelfhandhavingsgedrag van de medewerkers. Een ander belangrijk punt wat wordt aangehaald is de afwijkende aanpak voor wat betreft het stellen van de diagnose. Deze moet meer gericht zijn om te onderzoeken naar ‘wat er ontbreekt’ dan wat ‘er mis is’. Dit kan alleen worden bereikt door het alledaagse organisatieleven te observeren.

Een goede eerste stap in het verandertraject in een verwaarloosde organisatie is het vaststellen van de ontwikkelingsfase van de organisatie en de interventies daarop aan laten sluiten in plaats van een doel te bepalen en naar toe te werken. De interventies dienen allereerst het alledaagse organisatieleven te normaliseren. Deze aanpak is geënt op de aanpak in de orthopedagogiek van gezinnen waarin verwaarlozing aan de orde is.

Kortom een compleet en goed doordacht boek, waarin zowel aandacht is voor de theorie als de praktijk. Soms lees door de uitgebreide literatuuronderbouwing wat minder lekker weg, maar ondanks dat is het zeker een aanrader voor iedereen die te maken heeft met het implementeren van veranderingen in een organisatie en dat hoeft zeker niet een verwaarloosde organisatie te zijn. De beschreven methode voor diagnose en aanpak zijn zeker ook in ‘gezonde’ organisatie bruikbaar.

 

Boekrecensie De kracht van liminaal denken

Schrijver: Dave Gray
2016 (2017 Nederlandse vertaling)
192 blz

“Een nieuw soort denken is onontbeerlijk wil de mensheid overleven en verdergaan naar hogere niveaus”. Met deze quote begint het boek en eindigt het uiteindelijk ook (zie het hoofdstuk “Hoe nu verder”). In de tussenliggende bladzijden legt Dave Gray op een intelligente en doorwrochte wijze uit wat overtuigingen zijn (imperfecte modellen van de werkelijkheid). Door je meer bewust te zijn van je eigen overtuigingen kun je vervorming van de werkelijkheid beperken, mogelijkheden zien en veranderingen in gang zetten.

Dit geheel vat hij samen onder de noemer liminaal denken: de kunst om verandering te creëren door overtuigingen te doorgronden, te modelleren en opnieuw te formuleren. Het woord liminaal is afgeleid van limen wat in het Latijn drempel betekent.

“De kracht van liminaal denken” bestaat uit twee delen en een aantal appendices. In deel één behandelt de schrijver aan de hand van zes beginselen hoe overtuigingen ontstaan, waarom ze nodig zijn, hoe ze in de loop van de tijd worden versterkt en waarom mensen aan hun overtuigingen vasthouden, zelfs als ze onvolledig, achterhaald of ongegrond zijn.

In het tweede deel worden negen praktijken beschreven die helpen om de vervorming van de werkelijkheid tot een minimum terug te brengen, mogelijkheden op het vizier te krijgen en positieve verandering te realiseren. Zowel de beginselen als de praktijken worden aan de hand van verhalen uitgelegd wat erg prettig lezen is.

Ik ben erg gecharmeerd van dit boek en beveel het zeker aan. Niet alleen door de inhoudsopgave die meteen ook een samenvatting is (erg handig!), maar ook van de bruikbare oefeningen aan het einde van ieder hoofdstuk en de manier waarop de schrijver deze lastige materie verwoordt. Dit boek is briljant in zijn eenvoud en heeft alles in zich om een klassieker te worden.

 

Boekrecensie Genadeloos, haal het beste uit jezelf met mental training

2015
202 blz

“Je kunt meer dan je denkt! Het is geen kwestie van kunnen, maar van willen.
Maar je moet eerst weten wat je wil.”

Zo eindigt Erik Bertrand Larssen de inleiding van zijn boek Genadeloos en dat vat het boek meteen goed samen. Met zijn achtergrond als militair (commando) en econoom voelt de schrijver feilloos aan waar de hedendaagse mens mee worstelt en waar hij behoefte aan heeft. Dit boek geeft op een no-nonsens manier handvatten om meer grip te krijgen op je leven. De inhoud is niet echt nieuw, maar wel op een verfrissende en prikkelende manier geschreven; neem alleen de titel al!

Erik Bertrand Larssen is de nummer één mental trainer van Noorwegen, is een veelgevraagd spreker en werkt als coach voor bekende topatleten en topmanagers. Naast Genadeloos heeft hij ook het boek Helweek geschreven. Deze twee boeken vormen een tweeluik en zijn in willekeurige volgorde te lezen.

Genadeloos heeft een lekker duidelijke en logische structuur. Na uitleg over zijn achtergrond en waarom hij mental coach is geworden begint het boek pas echt.

Het eerste deel van Genadeloos gaat over het leven van alledag; over hoe je verandering in gang kunnen zetten door je leven in perspectief te plaatsen, je waarden en behoeftes in kaart te brengen en de juiste doelen te stellen.

Maar dan moet de grootste uitdaging nog komen; het behalen van je doelen. Ik vind het prachtig dat de schrijver als uitgangspunt neemt dat een goed doel zorgt dat je iedere dag weer de juiste keuzes maakt. Daarnaast geeft hij op een hele motiverende manier heel veel tips, waarvan er vast wel tussen zitten die je aan zullen spreken.

In een interview vertelde tennisster Andre Agassi dat hij nooit dacht aan Grand Slams of grote toernooien. Hij dacht alleen: “Als ik vanavond naar bed ga, wil ik trots zijn op mezelf”. Hij was zich daar iedere dag van bewust.

In het tweede deel van het boek neemt  de schrijver je mee naar de prestatiesituatie. Dit deel sprak mij persoonlijk minder aan omdat de prestatiesituatie veel meer van toepassing is op sporters dan op mensen in een zakelijke omgeving. Uitgangspunt is volgens de schrijver om de kracht bij jezelf te zoeken.

Kortom hier is een schrijver aan het woord die kennis van zaken heeft en die het ook op een boeiende en motiverende manier op papier heeft gezet. De vele, jubelende recensies van zijn klanten, die in kaders door het heel boek zijn geplaatst, heeft hij naar mijn idee helemaal niet nodig. Erger nog, ze doen afbreuk aan dit geweldige boek, maar laat  dit laatste punt van kritiek je niet weerhouden om dit boek te gaan lezen.

 

Boekrecensie De wet van snuf

Schrijver: Jos Burgers
2014
159 blz

Als je op een leuke en pragmatische manier kennis wilt maken met de wet van wederkerigheid (wat je geeft krijg je terug) dan is dit boek van Jos Burgers echt een aanrader. Ik ben en blijf een fan van deze schrijver. Ook met dit boek lukt het hem om lastige materie op een kinderlijk eenvoudige manier uit te leggen. Er is in het verleden wel eens kritiek geweest op zijn Jip-en-Janneke stijl van schrijven, maar waarom zou je het onnodig ingewikkeld maken als dat niet hoeft?

Blijkbaar hebben meer lezers behoefte aan deze vorm van informatievoorziening; Jos Burgers heeft al een aantal bestsellers op zijn naam staan zoals ‘Hondenbrokken’ en ‘Gek op gaten’. Daarnaast is hij is een veelgevraagd spreker over onderwerpen als strategie, marketing en klantgerichtheid.

Zonder te veel te verklappen wil ik wel kwijt dat de inleiding hilarisch is. Deze gaat over Snuf, zijn hond, waardoor ook meteen de titel is verklaard. Snuf komt weer terug in de afsluiting zodat het verhaal prachtig rond is.

Het boek bestaat uit drie delen; als eerste wordt uitgelegd wat het nut is van geven. De wet van wederkerigheid is een fundamenteel psychologisch fenomeen dat bij mensen ingebakken zit. De schrijver geeft aan dat het geluk je zal achtervolgen als geven je tweede natuur is. Dat is volgens mij absoluut waar.

Deel twee geeft een lijst van zaken die je kunt geven. Aan de hand van een ABC wordt beschreven wat je zou kunnen geven. Ik kreeg meteen visioenen van tenenkrommende ABC-tjes op trouwerijen, maar dit is absoluut niet afgezaagd en gekunsteld. Om een voorbeeld te geven; bij de ‘I’ staat ‘interesse tonen’. Niet geveinsde interesse, want daar prikken mensen genadeloos door heen, maar echte, gemeende interesse. Jos Burgers geeft daarbij de tip, als interesse tonen niet je tweede natuur is, om een soort ‘fotoalbum’ te maken van mensen uit je netwerk en daarin informatie over die mensen bij te houden. Denk aan verjaardagen, hun partners, hobby’s, etc.

Deel drie van het boek bevat tips voor het geven, bijvoorbeeld voor het versterken van de impact van het geven. Wat mij de ogen opende was dat ‘niet’ geven soms al beschouwd wordt als ‘nemen’. Wat dus ongemerkt een relatie kan verslechteren.

Lekker praktisch; probeer eens een maand lang iedere dag iemand een gemeend compliment te maken en ervaar het effect.

Samengevat is De wet van Snuf echt een waardevol boek, waarmee je in een uurtje of twee een begin kan maken met het beheersen van de kunst van het geven. Wat let je?

 

Boekrecensie Zo ben ik nu eenmaal! Lastpakken, angsthazen en buitenbeentjes

Schrijver: Willem van der Does
2012 (12e druk)
147 blz

 

Ik ben er van overtuigd dat om mijn vak (quality en process improvement management) goed uit te kunnen oefenen het van essentieel belang is om te begrijpen waarom mensen iets doen of laten. Een overigens uitermate fascinerend en uitdagend deel van mijn werk.

Dit boek kan daar absoluut een bijdrage aan leveren; het leert je  persoonlijkheidsstoornissen, of trekjes daarvan, te herkennen en je krijgt ook tips hoe je er het beste mee om kan gaan.

Ondanks het complexe en nogal zware onderwerp heeft de schrijver, Willem van der Does, er een heel humoristisch, toegankelijk en prettig leesbaar boek van gemaakt. Ik heb het letterlijk in één ruk uitgelezen. Willem van der Does is klinisch psycholoog en werkt bij het departement Psychologie van de Universiteit Leiden en de afdeling Psychiatrie van het Leids Universitair Medisch Centrum. Naast dit boek zijn er van zijn hand in deze serie ook verschenen “Dat moet mij weer gebeuren..., zwartkijkers, zeurpieten en pechvogels” en “Met de wetenschap van nu, graaiers, draaiers en spijtoptanten”.

De tekeningen in het boek van de hand van Peter van Straaten, , zijn briljant en hebben absoluut toegevoegde waarde voor dit boek. Het zijn zeer herkenbare situaties en brachten bij mij vaak een glimlach te weeg.

In “Zo ben ik nu eenmaal! Lastpakken, angsthazen en buitenbeentjes” legt de schrijver de tien verschillende persoonlijkheidsstoornissen uit aan de hand van het gangbare psychiatrische classificatiesysteem. Het boek heeft een prettige en duidelijke structuur: de tien persoonlijkheidsstoornissen zijn in drie groepen onderverdeeld: de dramatische, hyperemotionele types, de angstige, teruggetrokken types, en de zonderlinge, excentrieke type. Oftewel lastpakken, angsthazen en buitenbeentjes. De persoonlijkheidsstoornissen in hun pure vorm komen gelukkig niet veel voor en gaan altijd gepaard met ernstig lijden. Wanneer je in je omgeving trekjes herkent bij iemand, zal het vrijwel altijd gaan om een milde vorm van een stoornis.

In ieder hoofdstuk beschrijft Van der Does de kenmerken van de desbetreffende persoonlijkheidsstoornis, de natuurlijke vindplaatsen en de omgangregels. Zeker dat laatste is erg nuttig.

Het was heel verleidelijk om met de opgedane kennis van het boek meteen etiketjes te plakken op de mensen in mijn omgeving, want iedereen heeft wel in meer of mindere mate kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis (ik ook!). De schrijver waarschuwt er echter voor om niet te snel conclusies te trekken. Er zijn een aantal psychologische mechanismen die er voor zorgen dat je te snel denkt dat iemand anders een pathologisch karakter heeft.

Kortom door dit relatief dunne boekje te lezen heb ik enorm veel opgestoken van dit boeiende onderwerp. De andere boeken uit deze serie heb ik inmiddels besteld; ik kijk er naar uit om deze te gaan lezen!

 

Boekrecensie Omdenken, kijk – denk – creëer

Schrijver: Berthold Gunster
Blz: niet aangegeven
Zeventiende druk, 2015

Gniffelend van plezier heb ik dit kleine boekje gelezen, na een tip van een collega. Vergeet niet de recensies van lezers op de binnenflap te lezen, die zijn bijzonder vermakelijk. Maar waar gaat dit piepkleine boekje over? De kern is een denktechniek (omdenken) om problemen te transformeren naar mogelijkheden. Niet alleen merk je dat het boekje met veel aandacht en liefde is geschreven, maar dat ook dat de vormgeving helemaal in lijn is met het gedachtegoed van het boek. Bijzonder!

Dit boekje is echt voor iedereen bedoeld, ook fervente niet-lezers. Het is verfrissend en prikkelend; een boekje dat je af en toe opnieuw moet lezen om je scherp te houden. Zoals vaak is de theorie verrassend eenvoudig, maar de praktijk weerbarstig. Alhoewel ik heb gemerkt dat ik spontaan toepas.

De schrijver, Berthold Gunster, is de grondlegger van het Omdenken. Hij volgde het Gymnasium in Apeldoorn en de Akademie voor Expressie Utrecht. Daarna werkte hij als regisseur en schrijver bij diverse theatergezelschappen. Naast dit boek heeft hij vele andere boeken over omdenken geschreven.

Zoals de titel aangeeft gaat het over ‘omdenken’ als het tegenovergestelde van ‘vastdenken’; kortgezegd hoe maak je van een ‘ja-maar’ een ‘ja-en’. Het is een menselijke reactie dat we, zodra we een probleem ervaren, er vanaf willen. We verzetten ons tegen het probleem, waardoor het juist niet zo uitpakt als we zouden willen. Een mooi voorbeeld hiervan is om een puber te verbieden te roken.

Met omdenken accepteer je het probleem (stap 1)  en transformeer je het naar mogelijkheden (stap 2). Prachtig voorbeeld uit het boek: “Als het waait bouwen sommige mensen windschermen, andere bouwen windmolen”. Interessant in deze context is dat problemen eigenlijk niet het probleem zijn, maar onze verwachtingen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat nog geen 5% van wat we zien is gebaseerd op feitelijke waarneming.

Vervolgens worden er drie strategieën behandeld hoe je omdenken kunt toepassen, afgesloten met een praktische tip hoe je het geleerde meteen in de praktijk kunt brengen. Maak  van een probleem ‘de bedoeling’. Het idee hierachter is dat een probleem met een reden op je pad is gekomen. Vaak leidt verzet tot instandhouding van het probleem, terwijl oprechte acceptatie  meestal leidt tot verandering.

Kortom dit boek(je) bewijst dat een goed boek niet dik hoeft te zijn. Een aanrader!

Boekrecensie De One Minute Manager

Schrijver: Ken Blanchard
2014 (1981) 39e druk
108 blz.

 

“Er was eens een pientere jongeman op zoek naar een effectieve manager. Hij wilde voor die man werken en hij wilde ook zelf zo’n manager worden”. Met deze zinnen begint een  klassieker onder de management boeken; “De One Minute Manager” van Ken Blanchard. Deze managementgoeroe heeft ook onder andere de bestsellers “Gung Ho!” en “Wie heeft mijn kaas gepikt?” op zijn naam staan. Mijn verwachtingen waarom daarom ook hoog gespannen.

En die zijn zeker waargemaakt; ook na ruim 35 (!) jaar is het onderwerp nog steeds actueel. Het is treurig dat nog steeds in veel bedrijven mensen niet weten wat ze moeten doen, omdat hun manager niet de moeite neemt om het hun zo te vertellen dat ze het begrijpen. “Hoe kan  je bowlen als je niet weet waar de kegels staan?”

Wat managers wel doen is hun mensen ‘afstraffen’ tijdens een jaarlijkse evaluatie als ze niet het juiste doen.

Het boek is in de vorm van allegorie geschreven en eigenlijk moet ik boekje zeggen, want je hebt echt in maximaal twee uur uitgelezen. Het is uitermate goed doorwrocht en het lijkt een simpel boekje, maar de onderliggende materie is complex (zie de verantwoording achterin het boek).

Maar terug naar het verhaal. Een jongeman is dus op zoek naar een effectieve manager en tijdens deze zoektocht komt er inderdaad een effectieve manager op zijn pad, die de one minute manager wordt genoemd. Deze manager geeft aan dat mensen en resultaten hand in hand gaan en dat mensen die denken dat ze het goed doen, betere resultaten boeken. En dit kan je op een heel effectieve manier bereiken; namelijk in one minute!

Het geheim van deze effectieve manager bestaat uit drie onderdelen. Het eerste is de one minute doelstelling die de basis vormt. Per doelstelling wordt er samen met de manager in maximaal één A4 vastgelegd wat er gedaan moet worden. Dit wordt alleen gedaan voor cruciale doelstelling; je hebt er dan maximaal 5 à 6 stuks.

Het tweede geheim is het one minute compliment. Zodra de manager ziet dat mensen iets goeds doen om hun doelstellingen te bereiken dan geeft hij hun een compliment, maar dit doet hij alleen als je nieuw bent en als je een nieuwe taak hebt. Daarna zijn er andere meetmiddelen.

Het laatste geheim is de one minute reprimande. Die krijg je als je een fout maakt ik werk wat je zou moeten beheersen. Hij valt de mensen nooit persoonlijk aan, maar wijst hen op verkeerde gedragspatronen.

En voor wie nieuwsgierig is hoe het afloopt met de pientere jongeman; ook hij wordt een one minute manager die door zijn mensen op handen wordt gedragen.

 

Boekrecensie: Een zaak van zacht werken

Schrijver: Ellen de Lange-Ros
2014
159 blz.

 

Na de positieve ervaringen met het vorige boek “Een zaak van fans” van Ellen de Lange-Ros, waren mijn verwachtingen hoog gespannen toen ik aan dit tweede boek van deze schrijfster begon. Die verwachtingen zijn zeker waargemaakt; het boek leest vlot weg en heeft me, als hardwerkende ondernemer, een spiegel voorgehouden. Dit ervaar ik zeker als waardevol.

Toch ook enkele kritische noten; aan het begin van het boek wordt naar mijn mening te veel reclame gemaakt voor het boek “Een zaak van fans” door er in het begin regelmatig naar te verwijzen. Hierdoor was er bij mij, voordat ik goed en wel was begonnen met lezen, al een bepaalde mate van irritatie en dat is dat is zonde, want het boek is gewoon goed. Daarnaast is, hoewel ik een liefhebber ben van managementboeken in romanvorm, het verhaal wel erg dunnetjes en komt het einde nogal gekunsteld over.

Ook in dit boek spelen Joris (manager bij een bedrijf), Anna (ZZP-er), Orlando (eigenaar van een hoedenwinkel) en David (muzikant) weer een rol, maar de hoofdrol is ditmaal weggelegd voor Robin, een gitarist in de band van David. Robin heeft zich het “zacht” werken al met succes eigen gemaakt en legt Joris, Anna, Orlando en David de vijf stappen van zacht werken uit aan de hand van praktische opdrachten. Aan het einde van ieder hoofdstuk kun je zelf met de opdrachten die betrekking hebben op dat hoofdstuk aan de slag.

Ik moet bekennen dat ik nog niet alle opdrachten heb uitgevoerd, al doe ik vanaf nu mijn best om zaken één voor één af te handelen en meer in het “nu” te leven, wat de belangrijkste onderdelen zijn van stap 1. Bij stap 2 krijg je meer inzicht in zaken die jou energie geven of kosten. Door dit inzicht, leer je beter luisteren naar je intuïtie, wat een belangrijke stap is op weg naar “zacht” werken. Dit in tegenstelling tot “hard” werken, dat vaak iets weg heeft van verplichte corvee.

In de volgende twee stappen ga je achterhalen wat je angsten en je dromen zijn en hoe je daar bewust mee aan de slag kunt gaan en in de allerlaatste stap wordt uitgelegd hoe belangrijk het is om vanuit overvloed te denken en niet vanuit schaarste. Door vanuit overvloed te denken leer je namelijk nieuwe mogelijkheden te zien en blijf je niet hangen in beperkingen. De voorwaarde om dit te kunnen doen is het hebben van fysieke en mentale energie.

Deze vijf stappen vormen tezamen de manier om te komen tot zacht werken. Kortom een leerzaam, beknopt en leesbaar boekje, dat niet heel vernieuwend is, maar mij weer eens een spiegel voorhield dat het ook anders kan. Met de opdrachten en het gratis zacht-werken-boek kan je meteen praktisch aan de slag. Dus werk aan de winkel voor alle hardwerkende ondernemers om in de toekomst zachter te kunnen werken!

 

Boekrecensie: Nederland zoekt leiders
Schrijver: John Schrederhof
2013
205 blz.

Na twee niet-managementboeken gelezen te hebben tijdens mijn vakantie, werd het weer eens tijd voor management boek. Dit keer “Nederland zoekt Leiders, de stap naar buitengewoon leiderschap”.
Een mooi en wijs boek waarin leiderschap aan de hand van de leiderschapscyclus, een model  voor persoonlijk leiderschap, wordt uitgelegd.  In dit model zijn zowel de westerse als de oosterse leiderschapsfilosofieën vervat. De wereld zou, volgens mij, zoveel leefbaarder zijn als we de cyclus met z’n allen zouden omarmen.

De schrijver, John Schrederhof, richtte in 1999 een internationaal trainings- en opleidingsorganisatie op met als doel mensen te ondersteunen in een proces van bewustwording en persoonlijke ontwikkeling. Met zijn organisatie belegeidde hij tot 2012 ruim 30.000 mensen. De ervaringen die hij hiermee opdeed verwerkte hij in dit boek.

Het boek is duidelijk gestructureerd; aan de hand van de twaalf fasen van de leiderschapscyclus worden de kernkwaliteiten en de innerlijke valkuilen van een leider uitgelegd. De twaalf fasen die worden geïdentificeerd in deze cyclus zijn: Verlangen, Verbeelden, Focussen, Doen, Doorzetten, Erkennen, Waarderen, Niet-doen, Ontspannen, Openen, Overgave, Ontvangen en Ontdekken.
Deze fasen kunnen ook worden gegroepeerd in vier keuzemogelijkheden waar we als mens bewust voor kunnen kiezen: aanpakken, accepteren, afstand nemen en afstemmen. Maar daarnaast zijn er in de cyclus ook twee tegenpolen te onderscheiden: yin/yang, oftwel mannelijk en vrouwelijk. Kortom, een robuust model waar goed over is nagedacht.

Het volgende hoofdstuk “Nederland zoekt leiders” is een ander lettertype en op een andere kleur papier gedrukt, maar het is mij niet duidelijk geworden wat de gedachte hierachter is. De schrijver concludeert in dit hoofdstuk dat de Nederlandse samenleving meer yang (mannelijk) is dan yin, maar dat er een transformatie gaande is. Noodzakelijk omdat de samenleving in een hoog tempo verandert, waardoor er een groter beroep wordt gedaan op vrouwelijke kwaliteiten, zoals geduld, onbevangenheid en openheid.

Het boek wordt afgesloten door de behoeftehiërarchie van de cyclus, voor zowel een individu als voor een team, in combinatie met de bijbehorende leiderschapsrol. Om mensen te kunnen inspireren moet je namelijk inzicht hebben in wat mensen drijft. De hierachie van het individu, zoals in dit boek beschreven heeft raakvlakken met de pyramide van Maslow, maar is toch duidelijk anders. Van laag naar hoog worden de volgende behoeften beschreven: zekerheid, afwisseling, erkenning, verbondenheid, zingeving, ontwikkeling en dienstbaarheid.

Ondanks dat het een mooi en wijs boek is, sprak het mij wat minder aan. Ik heb er een tijdje over nagedacht wat daarvan de reden zou kunnen zijn en ik ben tot de conclusie gekomen dat er twee oorzaken zijn. Ten eerste is het boek in een beschrijvende stijl geschreven, waardoor ik het gevoel krijg dat ik niet degene ben voor wie de boodschap is bedoeld. Ten tweede is het boek soms voor mij, met mijn technische opleiding en functie, te ‘zweverig’ zonder overigens iemand te willen kwetsen met deze uitspraak. Als voorbeeld een stukje uit het boek waar ik persoonlijk niet zo veel mee kan: “We staan met onze ziel in verbinding met het universum. Het universum wil voor ons zorgen en om haar steun te ontvangen, hoeven we alleen maar stil te zijn”. Maar laat je door deze opmerkingen niet weerhouden om het boek te kopen, want het is zeker een interessant en compleet boek over leiderschap.Boekrecensie: Gung Ho!
Schrijvers: Ken Blanchard, Sheldon Bowles
2013
149 blz.


Wat een verrukkelijk boekje! Vanaf de allereerste bladzijde heeft het mij meteen gegrepen en niet meer losgelaten. Het voorwoord is prachtig en onvergetelijk en de  verrassende inleiding sluit hier heel mooi op aan.  Het is een verhalend managementboek, wat bijzonder goed bij de methode past die in het boekje uit de doeken wordt gedaan. Na het verhaal staat achter in het boekje een handige en overzichtelijke samenvatting.

Zowel Ken Blanchard als Sheldon Bowles zijn succesvol als zakenman en als sprekers, trainers en auteurs op het gebied van management en leiderschap. Ken Blanchard is o.a. schrijver van de One Minute Manager, dat wordt gezien als een van de belangrijkste managementboeken aller tijden. Ook met dit boekje hebben ze iets waardevols op papier gezet.

Ik heb in dit boek kennis gemaakt met de hoofdrolspelers Peggy Sinclair die als beloning voor haar goede werk op het hoofdkantoor, de directeursfunctie van een fabriek aangeboden heeft gekregen en Andy Longclaw, afdelingshoofd van de afdeling productafwerking van dezelfde fabriek. De fabriek waar Peggy directeur van is geworden draait heel slecht, behalve de afdeling van Andy LongClaw.

Andy vertelt zijn geheim aan haar:  het toepassen van “Gung Ho” (Chinees voor samenwerken) bestaande uit de drijfveer van de eekhoorn, de werkwijze van de bever en  het enthousiasme van de gans. 

Eekhoorns zijn gemotiveerd om eten te verzamelen anders komen ze de winter niet door. Hun werk is dus de moeite waard. Wat we hieruit kunnen leren is dat de medewerkers moeten laten zien dat ze met hun werk anders mensen helpen, dat hun werk dus een doel dient.  Wat we kunnen leren van de bevers is dat iedere bever zelf bepaalt hoe hij het nest verstevigd, dus hoe hij zijn doel behaald. Geef mensen ook de ruimte voor het zelf invullen van hun werk, maar baken de grenzen wel goed af en geef medewerkers werk op hun niveau. Als laatste stap in de verandering is in de fabriek de gave van de gans doorgevoerd; het aanmoedigen van zowel de medewerkers als de voortgang door complimenten te geven.

Door het consequent toepassen van deze 3 hoofdregels lukt het Peggy en Andy om de fabriek binnen 3 jaar ‘Gung Ho’ te krijgen en nog eens 3 jaar voordat ze in den lande opvallen, waardoor ze uiteindelijk op audiëntie bij de president mogen komen.

Het boekje is erg leuk en boeiend geschreven en is zeker een aanrader. Door de enthousiaste manier van schrijven, wil ik er meteen mee aan de slag. Wat mij bij indruk heeft gemaakt is het antwoord van Andy op de verbaasde vraag van Peggy waarom de intentieverklaring die Andy op zijn productafdeling heeft opgesteld niets zegt over winst behalen: “als je basis goed hebt, komt het met die zaken ook wel goed”.


Boekrecensie: Verbaal Meesterschap
Schrijver: Remco Claassen
2011, 317 blz.

'Verbaal meesterschap' heeft mijn kijk op communicatie, en in het bijzonder op presentaties, voorgoed veranderd (in positieve zin). Waar ik me voorheen angstvallig beperkte tot het gebruik van een beamer en een aantal slides, zonder er echt goed over na te denken wat ik wilde bereiken, heb ik nu echt zin gekregen om het volkomen anders aan te gaan pakken en de tips en trucs die Remco Claassen aandraagt, uit te gaan proberen. Dus om er voor te zorgen dat mijn publiek iets gaat doen, iets gaat laten of iets nooit meer vergeet.

Remco Claassen weet met 'Verbaal meesterschap', net zoals in zijn cursussen en workshops, zijn publiek weer van begin tot het einde te boeien. Door het gebruik van grappige en rake metaforen is het boek nergens saai, zelfs niet als hij gortdroge theorie behandelt. Het allerleukste vind ik dat hij in dit boek uitgebreid zijn 'geheimen' prijsgeeft hoe hij zijn publiek tijdens zijn workshops geboeid weet te houden. Ik heb zelf ervaren als enthousiaste deelnemer van één van zijn workshops hoe goed zijn tips en trucs in de praktijk uitpakken.

'Verbaal meesterschap' bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft de algemene communicatie valkuilen, die je eerst tot je moet nemen voordat je echt aan de slag kunt met spreken met impact, dus met het verbale meesterschap dat in deel 2 wordt behandeld.

In deel 1 legt Claassen uit dat mensen buitengewoon responsief zijn, maar als we ons daarvan bewuster worden, we vrijwillig kunnen kiezen hoe we reageren, waardoor we niet het slachtoffer zijn van onze primitieve ik. Goede communicatie bereik je ook door afstand te verkleinen (niet in wij-zij te denken) en door meer te leren luisteren met je hart en je ogen dan met je oren en hersenen.

In deel 2 begint het echte werk; hoe kun je tijdens je presentatie de aandacht vangen van je publiek en dat tijdens de hele presentatie vasthouden? Allereerst door na te denken wat je wilt bereiken met je presentatie en je te beperken tot maximaal 5 dingen (meer kunnen mensen namelijk niet onthouden). Vervolgens door in je presentatie de drie pijlers educatie, entertainment en empowerment terug te laten komen. Verrassend genoeg is inhoud slechts voor twintig procent van belang, de rest is vorm.

Voor het boeien en binden van je publiek geeft de schrijver aan dat je niet alleen je stem en intonatie kunt gebruiken, maar ook je houding en bijvoorbeeld de plek op het toneel... en hij geeft nog veel meer tips. Kortom, een interessant boek met heel veel praktische informatie waarmee je meteen aan de slag kunt. Ik weet in ieder geval wel dat mijn presentaties zullen nooit meer hetzelfde zijn!


Boekrecensie: Een zaak van fans

Schrijver: Ellen de Lange-Ros
2013, 128 blz.

Dat zo’n klein boekje zoveel ondernemerswijsheid kan bevatten! Ik werk inmiddels bijna vijf jaar met heel veel plezier als ZZP-er en ben, naast mijn interesse in mijn vakgebied, mateloos gefascineerd door het ‘vak’ ondernemen. De afgelopen jaren heb ik heel wat boeken over ondernemen gelezen, variërend van matig tot zeer goed. “Een zaak van fans” valt wat mij betreft in de laatste categorie. Het is boeiend en het leest lekker weg, mede door de romanvorm waarin het boekje is geschreven.  En het belangrijkste; het heeft mij nieuwe inzichten gegeven, waarmee ik meteen mee aan de slag ben gegaan.
Ellen de Lange-Ros laat ons kennismaken met  Orlando, eigenaar van een hoedenzaak, Anna, zelfstandig consultant en Joris, commercieel manager bij een bedrijf, die alle drie worstelen om hun bedrijf winstgevend te houden. Bij toeval raken ze in gesprek met zanger David, die ze tijdens zijn concert ontmoeten. Het lukt David om steeds volle zalen te trekken zonder in de media te komen. De drie vrienden zijn erg nieuwsgierig hoe hij dit doet.
In dit boekje vertelt David over de sleutel tot zijn succes. Deze bestaat uit 7 stappen. De basis dat je anders naar de je klanten gaat kijken en op zoek gaat naar je fans. Fans zijn klanten die moeite voor je doen, die graag met je werken en daar voor omrijden. Wanneer je weet wie jouw fans zijn is de volgende stap het identificeren wat het probleem is van je fans, dat jij met jouw expertise (jouw magie) op kan lossen.
Ieder hoofdstukje wordt afgesloten met een korte samenvatting, wat ik altijd erg prettig vind, en een aantal opdrachten. Ik moet toegeven dat ik die niet in detail heb uitgewerkt, maar het heeft me wel op ideeën gebracht.
Maar met het identificeren van je fans ben er nog niet. De volgende stappen zijn het implementeren van een simpel business model, waarvoor je jezelf de vraag stelt: “welke producten of diensten geef ik gratis weg, wat zijn mijn basis en mijn VIP producten of  diensten?”. Door iets weg te geven, kunnen toekomstige fans kennis met je maken. Door hun contactgegevens te verzamelen, kan je bijvoorbeeld regelmatig een nieuwsbrief rondsturen. VIP diensten zijn exclusieve diensten die maar voor beperkt aantal fans interessant is, maar waarvoor je ook een (veel) hoger bedrag kan vragen.
De schrijfster sluit het boekje af met de laatste 2 stappen: Verkoop alleen aan fans, nooit aan vreemden. Het rendement is veel hoger en het kost minder energie.
En streef altijd naar echte winst, dit is winst die niet ten koste gaat van je klant. Hierdoor verdien je ‘goed’ geld: je verdient veel en je biedt je klanten wat moois en maakt hen tevreden.
Heb je nog meer hulp nodig bij je eigen groei? Dan is er naast dit boekje ook nog een gratis training “Een zaak van fans”. Het is leuk om te zien hoe de schrijfster het boekje zelf in de praktijk heeft gebracht. Ik ben inmiddels een enthousiaste fan van Ellen de Lange-Ros en heb de eerste nieuwsbrief van haar in mijn mailbox.Boekrecensie:
Ons feilbare denken
Thinking, fast and slow

 

Schrijver: Daniel Kahneman
2011
527 blz

Soms koop ik boeken die dan een hele tijd op de plank liggen voordat ik ze ga lezen. Af en toe heb ik dan spijt dat ik er niet eerder in ben begonnen. Dit is zo’n boek.
De schrijver, Daniel Kahneman, is de eerste psycholoog die de Nobelprijs won voor de economie en heeft de resultaten van zijn baanbrekend onderzoek nu samengevat in één boek.
Daniel Kahneman is de grondlegger van de gedragseconomie en de geluksstudies. Hij heeft het idee van de rationeel calculerende mens die in zijn eigen voordeel handelt onderuit gehaalt en daarvoor in de plaats introduceert hij de feilbare menselijke psyche in de economie, gekenmerkt door gebrekkig oordeelvermogen in onzekere omstandigheden.
De basis van het boek zijn de twee manieren van het menselijk denken; onze intuitie (werkt automatisch en snel, met weinig inspanning en geen gevoel van controle) en ons rationeel denken (bewuste aandacht voor de mentale inspanning).
Blijkbaar leunen we liever op onze intuitie, dan dat we ons cognitief inspannen. Deze onbewuste ‘luiheid’ heeft verstrekkende gevolgen, die de schrijver aan de hand van testjes en resultaten van onderzoek beschrijft. Zo heeft bijvoorbeeld de stemlocatie invloed op wie je je stem uitbrengt (priming), beoordelen we eigenschappen van mensen die we mogen, maar nauwelijke kennen, als positief (halo-effect) en nemen we ondoordachte financiële risico’s door een afkeer van verlies (prospect theorie).
Dit is zo maar een greep uit de talloze interessante resultaten van onderzoeken, die de schrijver op een boeiende en persoonlijke manier beschrijft. Het is geen boek dat je in één keer uitleest en dat bedoel ik positief.
Samengevat een heel bijzonder boek dat mij nieuwe inzichten heeft gegeven. Al is het ontluisterend om te lezen dat we helemaal niet zo rationeel zijn als dat we denken, maar dat we ons moeten behelpen met ons feilbare denken . Het is dan weer een troost om te weten dat we een bijna onbeperkt vermogen hebben om onze onwetenheid te negeren.


Boekrecensie: De Dirty Tricks van het onderhandelen

Ontdek de regels van het spel en verbeter je machtspositie

Schrijver: George van Houtum
2010
151 blz  

Dit boekje had ik eerder moeten lezen! Ik heb net een aantal onderhandelingen achter de rug, maar ondanks dat de uitkomst van de onderhandelingen naar tevredenheid waren, blijf ik mij afvragen wat het effect van het boekje had kunnen zijn.  Want “De Dirty Tricks van onderhandelen” is een absolute must-read voor iedereen die wel eens onderhandeld en dat is dus eigenlijk iedereen. Je onderhandelt namelijk vaker dan je denkt. Elk gesprek dat je voert waarin meningen verschillen, standpunten uiteenlopen of belangen strijdig zijn, is in wezen een onderhandeling. 
De schrijver, George van Houtum, is o.a. mededirecteur van het HCG Onderhandelingsinstituut, hij begeleidt onderhandelingen, bemiddelt bij conflicten en traint en coacht op onderhandelingsvaardigheden en –technieken. Zijn ervaringen en tips heeft hij gebundeld in dit boekje, dat gemakkelijk wegleest en een hoge informatiedichtheid heeft.  Aan de hand van 6 fasen (voorbereiding, opening, discussie, exploratie, loven en bieden, de impasse en de overeenkomst) geeft de schrijver talloze tips en legt hij de dirty tricks van het onderhandelen bloot.
Eén van de wonderlijk eenvoudige tips die mij is bijgebleven, is dat het eerste bod fungeert als een piketpaaltje; de andere partij zal hun tegenbod aanpassen aan het eerste bod.  Het belangrijkste om te onthouden bij onderhandelen is dat op je kunt differentiëren tussen 4 activiteiten: inhoud (hoe hard stel ik mij op t.a.v. de inhoud?), macht (hoe dominant/volgend stel ik mij op?), klimaat (hoe toegankelijk/afstandelijk stel ik mij op?) en procedure (hoe actief/passief stel ik mij op?).   De rode draad van het boek is de gezamelijke belangen van beide partijen centraal staan, je streeft als onderhandelaar naar een win-winaanpak, maar niet iedere onderhandelaar is zo nobel in het onderhandelingsproces, daarom gaat de schrijver ook uitgebreid in op de dirty tricks, zodat je ze in ieder geval herkent.  Dit is echt een boekje wat ik weer eens door ga lezen als ik voor een onderhandeling sta.

Boekrecensie: Ontdek je sterke puntenSchrijvers: Marcus Buckingham & Donald O. Clifton
2010
271 blz.

Zelden is mijn mening over een boek zo veranderd als tijdens het lezen van “Ontdek je sterke punten”. Het begon zo goed; in plaats van aandacht te geven en te werken aan het verbeteren van je zwakke punten, geven de schrijvers aan dat het veel zinvoller is om je sterke punten verder te ontwikkelen. Dit in tegenstelling tot de aanpak van veel bedrijven; je laat medewerkers cursussen geven om vaardiger te worden in zaken die ze van nature niet goed onder de knie hebben.
Een verfrissende blik, die ook goed wordt onderbouwd. De filosofie is gebaseerd op nieuwe inzichten in de neurologie; de talenten van een mens worden gedurende de eerste paar jaren van zijn leven  gevormd en veranderen daarna vrijwel niet meer en zeker niet gemakkelijk. Halverwege het boek is het dan zo ver en kan je jouw sterke punten gaan ontdekken door op internet een vragenlijst in te vullen, gebruikmakend van de inlogcode die bij het boek gesloten zit. De test bevat 180 vragen met 2 stellingen, waarvan je aan moet geven welke stelling het beste bij je past.
De schrijvers maken voor de analyse van de resultaten gebruik van een enorme database aan gegevens van de Amerikaanse Gallup organisatie. Op basis van miljoenen interviews zijn uiteindelijk 34 sterke punten gedefinieerd. Mijn resultaten waren erg herkenbaar en goed omschreven.
Maar dan houdt het eigenlijk op, waar ik tips had verwacht hoe je sterke punten verder kunt ontwikkelen, werd de rest van het boek vooral vanuit het oogpunt van Human Resource management en leidinggevenden geschreven. Hoe geeft je leiding aan mensen met bepaalde sterke punten? Hoe bouw je een organisatie op op basis van sterke punten?
Kortom ik heb mijn sterke punten op een rijtje, maar ik heb geen idee hoe nu verder en dat vind ik echt een groot gemis van dit boek.Boekrecensie: Wij zijn ons breinSchrijver: Dick Swaab
2010
450 blz

Dit was één van de boeken die ik had meegenomen op vakantie en dat bleek een goede keus te zijn. Het boek is van begin tot het einde boeiend en staat boordevol met interessante weetjes.
“Wij zijn ons brein” beschrijft de werking van de hersenen en de zaken die daar invloed op hebben, vanaf de conceptie tot de dood. Ondanks de complexe materie weet de schrijver, Dick Swaab, voormalig hoogleraar neurobiologie en 30 jaar lang directeur van het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek, er een meeslepend en boeiend verhaal van te maken.

Het is verbazingwekkend om te lezen dat zaken zoals ADHD, Alzheimer, gender identiteit en seksuele identiteit, maar ook iemands karakter(bijvoorbeeld aanleg voor agressie en moreel gedrag) al in belangrijke mate vast liggen voor de geboorte. En het is uitermate ontluisterend om te ontdekken dat de vrije wil een illusie is, als je de vrije wil definieert als de mogelijkheid om te besluiten iets wel of niet te doen zonder interne of externe beperkingen. De huidige kennis van de neurobiologie maakt duidelijke dat van een volledige vrije wil geen sprake kan zijn. Zowel erfelijke factor als omgevingsinvloeden tijdens de vroege ontwikkeling hebben door hun inwerking op de hersenontwikkeling de structuur en de functie van de hersenen voor de rest van ons leven vastgelegd.
De schrijver neemt geen blad voor mond wanneer het gaat om ‘gevoelige’ onderwerpen zoals het geloof. Maar hij doet dat op een prikkelende, maar respectvolle manier en altijd met onderbouwd met resultaten van wetenschappelijk of literatuuronderzoek.
Wat mij wel aanspraak als fanatieke niet-sporter is dat uit onderzoek bleek dat sporten helemaal niet gezond is en zeker niet levensverlengend is! De twee factoren die wel een positieve invloed hebben zijn een lage stofwisseling en grote, actieve hersenen. Kortom de enige gezonde sport is denksport.

In dit boek wordt alles beschreven. De zin en onzin van therapieën, antidepressiva en alternatieve geneeswijzen, agressie, moreel gedrag en geloof, meditatie, hersenbeschadiging, psychische problemen en bijna-dood-ervaringen. Kortom een must voor iedereen die beter wil begrijpen hoe zijn/haar hersenen werken.


Boekrecensie: Het DoelEliyahu Goldratt
2009 (vernieuwde uitgave)
392 blz

Ik had dit boek al een tijdje in huis voordat ik er een paar weken geleden in ben begonnen. En nu heb ik spijt dat ik het niet eerder heb gelezen. Het is zo’n ontzettend goed boek!

De schrijver, die inmiddels een begrip is als managementgoeroe, grijpt in dit boek eerst terug naar de basis. Wat is het doel van een bedrijf? Winst maken! Vervolgens legt hij uit op basis van zijn ‘theory of constraints’ dat alles draait om de bottleneck in een proces. Door deze zo goed mogelijk te exploiteren verhoog je de effectiviteit, maar hierdoor kunnen ook nieuwe bottlenecks ontstaan. De capaciteit van een proces wordt, naast statistische fluctuaties, namelijk sterk bepaald door onderlinge afhankelijkheden.
Prioriteit van Goldratt is het volume van de output van een fabriek, daarna het zorgen dat de voorraden zo beperkt mogelijk zijn en dan pas het beperken van de operationele uitgaven. Het zou dus kunnen zijn dat een niet optimale benutting van arbeidsuren gunstig is! Hiermee druist hij tegen de gangbare denkwijze in.
Het ontwerp kan erg taai zijn, maar door de verhalende vorm lees het als een detectiveverhaal. Lukt het Alex Rogo om zijn huwelijk en zijn bedrijf te redden? In eerste instantie vond ik de huwelijksproblemen geen toegevoegde waarden hebben voor het boek, maar ik heb mijn mening bij moeten stellen. Juist door dit toe te voegen wordt het realistischer en beklijfd de inhoud beter.
Ik moet wel iets bekennen; ik heb niet het hele boek gelezen. De laatste 60 bladzijden zijn gereserveerd voor gesprekken met Goldratt en anderen. Na een snelle scan bleek het het ene succesverhaal na het andere te zijn. En dat doet, naar mijn idee, afbreuk aan dit geweldige boek.


Boekrecensie: KaizenSchrijver: Masaaki Imai
2003 (1e druk 1990)
312 blz.
 
Door een vakantie naar Japan een aantal jaren geleden, ben ik enorm gefascineerd geraakt door het land en de mensen. Als ergens kwaliteit hoog in het vaandel staat, dan is het Japan. Daarom was ik ook erg nieuwsgierig naar Kaizen, een in Japan ontwikkelde kwaliteitsmethode. In dit boek van schrijver Masaaki Imai wordt dit begrip uitgelegd; Kaizen staat voor onophoudelijk verbeteren, waarbij iedereen wordt betrokken, zowel leidinggevenden als uitvoerenden. De basis van de Japanse filosofie is dat er niet alleen wordt beoordeeld op resultaat, maar ook op de manier waarop het resultaat is bereikt. Verbetering door Kaizen kunnen spectaculair zijn, maar worden echter pas na 3 tot 5 jaar zichtbaar. De schrijver geeft legio voorbeelden over succesvolle implementatie van Kaizen, soms op het irritante af. Het enige bedrijf dat wordt beschreven, waar het niet heeft gewerkt is de Japanse National Railways.

Eén van de belangrijkste onderdelen van Kaizen is het identificeren en, in overleg, doorvoeren van verbeteringen door mensen op de werkvloer. Andere punten zijn het gebruik van de Demming cirkel, het tonen van commitment door het management en statistische kwaliteitsbeheersing. Nu niet echt vernieuwend, maar wellicht in 1990 wel, toen dit boek verscheen. De voorbeelden zijn uit de jaren ’80 en doen soms ‘antiek’ aan. Zo is er op blz. 115 een voorbeeld van een fabriek die diskettes maakt.De schrijver geeft aan dat Kaizen ook toepasbaar is in Europa en Amerika, maar volgens mij zal dit door het ontbreken van de Japanse cultuur als basis, erg lastig worden. Zo heb je in Japan een baan voor het leven en wordt de hoogte van je salaris bepaald door je leeftijd. Top management heeft een lange termijn focus en worden fouten niet afgestraft. Iets anders dus dan de Westerse cultuur.
Helaas bevat het boek geen inhoudsopgave en is de structuur soms warrig, maar ondanks dat is het toch het lezen waard.
Boekrecensie: De snelheid van vertrouwen, dat wat alles verandertStephen M.R. Covey
2008
352 blz

Dit boek heb ik met gemengde gevoelens gelezen. Aan de ene kant is het een verrassend boek dat onze samenleving, onze organisaties en de relaties tussen mensen vanuit vertrouwen belicht. Dit blijkt een vernieuwende invalshoek te zijn, wat zeker toegevoegde waarde heeft. Het boek geeft je op een duidelijke manier inzicht hoe je meer (zelf)vertrouwen kunt krijgen. Maar aan de andere kant vind ik de manier waarop de boodschap wordt gebracht erg Amerikaans. Het positivisme is soms op het irritante af en hoewel de het boek vlot is geschreven en lekker wegleest, is de stijl is af en toe erg prekerig en belerend.  

Maar eerst even terug, waar gaat het boek “De snelheid van vertrouwen” nu precies over? De schrijver Stephen M.R. Covey (inderdaad zoon van) onderbouwt in dit boek zijn stelling; dat als er vertrouwen is, zaken sneller en makkelijker gaan en de kosten dus lager zijn. Hij werkt dit op z’n Amerikaans verder uit in vijf cirkels: vertrouwen in jezelf, relatievertrouwen, organisatievertrouwen, marktvertrouwen en maatschappelijk vertrouwen. Waarbij hij het relatievertrouwen uitwerkt in vier kernen: integriteit, intenties, capaciteiten en resultaten en relatievertrouwen uitwerkt aan de hand van 13 gedragingen. Nu vind ik dit laatste gedeelte het minst toegevoegde waarden hebben, want het zijn wel open deuren.
Naar aanleiding van een oefening realiseerde ik mij waarom het boek mij niet zo aansprak; er werd gevraagd om twee relaties te selecteren waarbij je het vertrouwen wil vergroten. Dit kostte mij de grootste moeite. Nu blijkt uit een onderzoek, dat in dit boek wordt genoemd, dat slechts 34% van de Amerikanen andere mensen vertrouwen, in Nederland is dit met 60% bijna het dubbele.


Boekrecensie: Hondenbrokken, Ofwel, waar worden klanten écht gelukkig van?Jos Burgers
2009
150 blz

Na me de laatste tijd door een aantal toch wat taaie en droge boeken te hebben geworsteld, was dit boekje van Jos Burgers een verademing. Het is een zogenaamde business novel; een managementroman waarin de hoofdrolspeler Tim, als eigenaar van een dierenspeciaalzaak, op zoekt gaat naar wat klanten gelukkig maakt. Uiteindelijk “ontdekt” hij samen met zijn team de 5 wetten van helpen. Met het toepassen van deze wetten zorgt hij niet alleen dat hij uit de financiële problemen komt, maar hij zet met succes een keten van dierenspeciaalzaken op. Het verhaal is leuk, leest prettig weg en blijft boeien. Ik heb het boekje letterlijk in een uurtje uitgelezen.
De inhoud van het boekje is niet vernieuwend, maar dat is ook volgens mij niet de intentie van het boek. Het raakte mij overigens wel. Ook in mijn vak als QA consultant, vind ik het helpen van mensen, en dus organisaties, het belangrijkste (en leukste) onderdeel van mijn werk. En dan is het af en toe goed om weer eens aan de essentie van klantgerichtheid te worden herinnerd.
Zoals Jos Burgers het beschrijft lijkt klantgerichtheid erg simpel, en volgens mij is dat het ook. Het is gewoon een kwestie van doen!Boekrecensie: Invloed, De zes geheimen van het overtuigenRobert B. Cialdini
2009, 5e druk
304 blz

Dit boek is een absolute aanrader! Het maakt helemaal niet uit wat voor je werk je doet, dit boek lezen heeft altijd toegevoegde waarde. Het boek is erg prettig geschreven en leest als een spannend verhaal, dat ik ademloos heb uitgelezen.
De schrijver Robert B. Cialdini wordt gezien als de goeroe op het gebied van de beïnvloeding. In dit boek beschrijft hij, ondersteund door de resultaten van tientallen onderzoeken, hoe het komt dat wij mensen zo gemakkelijk te beïnvloeden zijn. Dit heeft namelijk te maken met het klik-zoem principe; door de grote hoeveelheid informatie die we iedere dag krijgen voorgeschoteld, hebben we niet de tijd en de gelegenheid om deze te analyseren en een goed onderbouwde beslissing te nemen. Als “oplossing” concentreren we ons op een klein stukje informatie en nemen op basis hiervan een beslissing. Een voorbeeld is dat wij informatie eerder vertrouwen als het afkomstig is van een iemand die op je lijkt (sociale bewijslast) of van een autoriteit.
Op basis van dit gegeven zijn wij, mensen, verbijsterend gemakkelijk te bedriegen. Gelukkig geeft de schrijver ook tips hoe wij onszelf kunnen beschermen tegen mensen die bewust misbruik maken van ons klik-zoem gedrag.
Om tot boek te komen heeft Cialdini veel onderzoek gedaan. Hij heeft als infiltrant in diverse organisaties gewerkt als onderdeel van het onderzoek. Naast deze ervaringen verwerkt de schrijver ook veel persoonlijke ervaringen.Boekrecensie: Praktijkboek ProcesmanagementCarolien Kars & Hans Evers
2008, 2e druk
271 blz

Dit boek beschrijft vanuit een praktijkcase (Rabobank) hoe procesmanagement is ingevoerd in een organisatie. Het is zeker een goed en leesbaar boek, maar de schrijvers beschrijven alleen de uiteindelijke methode. En het zou juist zo leuk zijn om te lezen hoe ze tot deze methode zijn gekomen. Hierdoor zouden sommige hoofdstukken (zoals deel III: Procesontwerpmethode), die toch wel taaie kost bevatten, wat makkelijker leesbaar worden.
Het meten van de processen zelf en de resultaten van de processen en dit omzetten naar prestatie-indicatoren, zoals beschreven in dit boek, is natuurlijk goed. Maar als je dit doet moet je je ook wel bewust zijn van de beperkingen hiervan; er zijn veel zaken niet of slecht meetbaar die wel van belang zijn (denk aan motivatie, organisatiecultuur, maar ook bijvoorbeeld smaak).
Maar de ontwikkelde methode is goed uitgedacht en uitgewerkt. Vooral de hoofdstukken over procesarchitectuur, risicomanagement en procesbeheer zijn van toegevoegde waarde. Het heeft mij in ieder geval nieuwe inzichten opgeleverd.
Het boek bestaat uit 5 delen, met ieder een inhoudsopgave, samenvatting, literatuuroverzicht en opdrachten. Er is geen algemene inhoudsopgave wat zoeken lastiger maakt. Daarnaast is natuurlijk heerlijk om een samenvatting te hebben. De opdrachten maken het boek ook geschikt als lesboek.
Het boek is zeker een aanrader als je procesmanagement gaat invoeren of verbeteren. Lees het boek en doe inspiratie op; gebruik die dingen uit het boek die jou liggen en toepasbaar zijn in jouw organisatie.


Boekrecensie: Bezieling en Kwaliteit in OrganisatiesDaniel Ofman
1992, 14e druk 2009
240 blz 

Soms heb je boeken die je meteen boeien en soms zijn er boeken waar je doorzettingsvermogen alsnog wordt beloond. Dit boek is er eentje uit de laatste categorie. Nu kan het ook liggen aan mijn verwachtingen; ik ken Daniel Ofman alleen van de kernkwadranten en verwachtte een “kernkwadrantenboek”, maar het is veel meer dan dat. Natuurlijk worden kernkwadranten uitgebreid besproken en het blijft een simpel en sterk model. Voor de niet-ingewijden; het model geeft je inzicht in jouw karaktereigenschappen en de daaraan gekoppelde valkuilen, allergieën en uitdagingen. 

Maar daarnaast gaat het boek ook over hoe je in een organisatie bezieling en verbinding creëert. Volgens mij één van de belangrijkste elementen van een gezonde organisatie. Ofman legt dit uit aan de hand van energie, zonder overigens zweverig te worden. Vooral de opmerking dat je alleen kwaliteit kunt leveren als je verbinding hebt met je organisatie en product, was voor mij een aha-erlebnis.
Maar ik heb toch wel een paar opmerkingen. Het boek komt soms rommelig over. Iets wat de schrijver zelf in zijn voorwoord ook aanhaalt. Het boek werd door uitgevers geweigerd omdat het over teveel onderwerpen zou gaan. En daarnaast staan er zelfs in de veertiende druk nog fouten. Zo wordt in het figuur op blz. 110 van de jubileumuitgave “overlaten” opeens “loslaten” wordt. Het corrigeren van dit soort foutjes zou zeker toegevoegde waarde hebben aan dit overigens al zeer leesbare en pragmatische boek.


Boekrecensie: Intensieve menshouderij

 
 Schrijvers: Jaap Peters, Judith Pouw
 2008
188 blz.

In dit boek van Jaap Peters en Judith Pouw wordt een prachtige en goed onderbouwde parallel getrokken tussen de intensieve veehouderij en hoe (sommige) organisaties op soortgelijke manier omgaan met mensen en de maatschappij. Vervolgens wordt ingegaan op de biologische veehouderij en hoe we hier van kunnen leren.

Dit boek heeft mij aan het denken gezet en ik zal er de komende weken nog wel een tijdje over piekeren. Peters en Pouw leggen de vinger op de zere plek. De teloorgang van vakmanschap, waardoor meer procedures nodig zijn en steeds meer specialisatie, waardoor mensen geen zingeving meer voelen en de binding met het bedrijf steeds minder wordt. Topmanagement dat volkomen vervreemdt van de werkvloer en van de maatschappij. De macht van de aandeelhouders, waardoor organisaties alleen oog hebben voor de korte termijn.
Daar tegenover staan ook bedrijven die het wel “goed” doen; de 3 voorbeelden zijn treffend en inspirerend; ik zou er zo willen werken! Dit boek wordt gelukkig niet afgesloten met “de oplossing”, maar wijst erop dat niet alleen de multi-nationals schuld hebben, maar wij, als consumenten, ook.

Absolute Aanrader! Gewoon lezen!


Boekrecensie: Six Sigma voor Dummies
 

Schrijvers: Craig Gygi, Neil DeCarlo, Bruce Williams
2005
344 blz.
  

 

Omdat ik meer wilde weten van Six Sigma methodiek, heb ik besloten om Six Sigma for dummies te lezen. Het positieve is dat ik nu een duidelijk beeld heb van wat Six Sigma precies is; het is een kwaliteitmanagement methode om operationele prestaties van een organisatie (spectaculair) te verbeteren door middel van het identificeren van tekortkomingen met behulp van verzamelen van data. Op basis van deze data en statische analyse worden bedrijfsprocessen verbeterd. 
Maar toch ben ik uiteindelijk niet erg enthousiast over dit boek. De belangrijkste minpunten zijn dat ik, ondanks dat ik onderwerp erg interessant vind, het boek toch saai vond. Dit komt voornamelijk door het taalgebruik en de taaie kost (statische analyse).
Helaas is ook de uitleg bij formules niet consistent. De rekenkundige bewerking kwadraat wordt uitgebreid uitgelegd, maar de meer complexere bewerkingen (bijvoorbeeld de berekening van de correlatie coëfficiënt op blz. 182) nauwelijks. Daarnaast heb ik mij verbaasd over de uitspraak dat er bij normaalverdelingen, extreme uitschieters niet mogelijk zijn (blz. 88). Dat is wel mogelijk, alleen de kans daarop is erg klein. Het is een gevaarlijke aanname, die de basis van deze methode, het beperken van de variatie, kan beïnvloeden.

en ander punt is dat dit boek echt geschreven is voor gebruikers. Er wordt diep in gegaan op statische analyse, Six Sigma tooling, op welke platformen deze tooling draait, simulatie methodieken en hoe om te gaan met experimenten.
Mensen die wat meer achtergrondinformatie zoeken over Six Sigma, zoals ik, kunnen beter een ander boek kiezen. Mocht iemand tips hebben, dan hoor ik dat graag.


Boekrecensie: WIJ
De kunst van het manipulerenSchrijver: Remco Claassen
2009
255 Blz.

Ik heb net in de trein de laatste bladzijden van het WIJ- boek van Remco Claassen gelezen en de inhoud is zo verrassend eenvoudig dat ik mij afvraag hoe het komt dat dit boek niet eerder is geschreven. “WIJ, de psychologie van het gunnnen” is, na het IK-boek, het tweede boek van Remco Claassen.  Het eerste hoofdstuk is een samenvatting van het IK-boek. Dat is prettig voor mensen die het niet gelezen hebben, maar bijna 70 bladzijden herhaling voor degene die het wel hebben gelezen, vind ik echt te lang. Maar dat is ook het enige minpunt van het boek.Het boek beschrijft hoe je van een IK-mens een WIJ mens kunt worden. Dat valt in 2 delen uiteen. Het eerste deel beschrijft de psychologie van het gunnen aan de hand van 5 wetten, waarbij uit wordt gegaan van één  grondbeginsel: Mensen willen en kunnen wel veranderen, maar niet veranderd willen worden.
In het tweede deel ga je aan de slag met de 5 regels om een echt WIJ mens te worden.Ook dit boek is weer erg leuk geschreven en leest vlot weg. Remco beheerst de kunst om de toch soms pijnlijke problemen op grappige manier te beschrijven, zonder de ernst van de problemen te bagatelliseren. Daarnaast is het een praktisch boek; je kunt er zo mee aan slag. Daarbij helpt de praktijkcase in het laatste hoofdstuk zeker.Boekrecensie: De 8ste eigenschap
  Schrijver: Stephen Covey
2004
367 blz.

Het boek “De 8ste eigenschap, van effectiviteit naar inspiratie” van Stephen Covey is het vervolg op “De zeven eigenschappen van effectief leiderschap”. In dit boek beschrijft Covey hoe je je innerlijke stem kunt ontdekken en andere mensen kunt helpen hun innerlijke stem te ontdekken.
Zijn eerdere boek “De Zeven eigenschappen” vond ik veruit het beste managementboek dat ik ooit had gelezen en dus waren mijn verwachtingen voor de opvolger hoog gespannen. Helaas zijn mijn verwachtingen niet waargemaakt en heb ik uiteindelijk het boek met een dubbel gevoel dichtgeslagen.
Ja, het is een bijzonder boek dat je nieuwe inzichten geeft; zeker het inzicht dat de benadering van de mens op de werkvloer nog stamt uit het industriële tijdperk (belonen en afstraffen) en dus niet meer past in de huidige samenleving van kenniswerkers. Met veel stress en gebrek aan energie tot gevolg.
Echter de talloze (Amerikaanse) succesverhalen (ook van de schrijver zelf), de vele citaten, de stukken uit de “De Zeven eigenschappen" en de rommelige structuur irriteerden mij mateloos, waardoor ik het met moeite heb uitgelezen.

Mijn advies: lees alleen het eerste deel (t/m blz 89), dan pak je boodschap mee, zonder dat het boek gaat vervelen.
 


Boekrecensie: En nu laat ik mijn baard staanSchrijver: Leen Zevenbergen
2007
242 blz.
 

 

In “En nu laat ik mijn baard staan” beschrijft Leen Zevenbergen dat de noodzaak is dat bedrijven, en dus de mensen die er werken, de ruimte krijgen om creatief te zijn, want volgens hem is creativiteit essentieel voor het voortbestaan van bedrijven. Daarnaast benadrukt hij dat, als je toch in werkende leven zo’n 40.000 uur doorbrengt op de zaak zit, je maar beter werk doet wat je leuk vindt. Hij schrijft op een leuke en toegankelijk manier en met veel anekdotes. Hij is namelijk oprichter van een 15-tal bedrijven, waaronder Bolesian en Escador.
Het boek is een echt bladerboek; je hoeft het niet van voor naar achter te lezen, maar je kunt er die ideëen uitpikken die je aanspreken. Een leuk voorbeeld is het geven van een cijfer aan de werkdag door de werknemers. Hieruit valt (op lange termijn) veel uit te halen. En de uitspraak “survival of the happiest”, geïnspireerd door Darwin (of eigenlijk Herbert Spencer) is er eentje die mij bij blijft.
De vormgeving is leuk en kleurig, alleen een ramp voor kleurenblinden onder ons (ik); mijn man moest mij er op wijzen dat bepaalde woorden in kleur waren gemarkeerd....
Het boek was in 2007 (terecht) managementboek van het jaar en in 2009 is een herziene versie uitgebracht, waaraan, op verzoek van de lezers, een zelfwerkbijlage is toegevoegd. Ik kan mij alleen niet aan indruk onttrekken, als ik dit stuk lees, dat de schrijver dit niet leuk vond om te schrijven. Ik ben benieuwd of meer mensen deze ervaring hebben.Boekrecensie: Manipuleren kun je leren


 

Schrijver: Frank van Marwijk
2008 
152 blz.

Het boek “Manipuleren kun je leren” gaat over hoe je op een positieve manier andere mensen kunt manipuleren. De intrigerende titel deed mij besluiten om dit boekje te lezen; want wie wil nu niet weten hoe je kunt zorgen dat je controle krijgt over anderen. 
Het boekje is prettig geschreven en leest lekker weg, alleen was de inhoud niet zo verrassend als dat ik had verwacht. Als je al andere managementboeken hebt gelezen over lichaamstaal, dan voegt het niet erg veel meer toe. Er staan zeker leuke dingen met een aantal praktische tips, maar ik mis diepgang. 

In de inleiding wordt geschreven dat je na het lezen van dit boek over vaardigheden beschikt om het leven beter naar je hand te zetten en dat is niet waar; je hebt er over gelezen; vervolgens moet je zelf aan de slag om het in de praktijk te brengen. En dat is nu juist zo lastig....

Boekrecensie: De Prooi
Blinde trots breekt ABN AmroSchrijver: Jeroen Smit
2008
400 blz.

Een absoluut fascinerend managementboek. Dit boek geeft een bijzonder kijkje in de keuken van een van de belangrijkste banken van Nederland. Het beschrijft het reilen en zeilen van de ABN AMRO bank vanaf de fusie in 1990 tot het moment dat De bank wordt opgekocht door een consortium met o.a. Fortis. Wat het zo boeiend maakt is dat je het gevoel hebt bij de Raad van Bestuur aan tafel te zitten. De schrijver, Jeroen Smit, heeft de enorme hoeveelheid informatie die hij heeft verzameld, in een uitermate leesbare vorm samengevat. Tijdens het lezen heb mij erg verbaasd hoeveel er mis is gegaan en hoe weinig er is gedaan met de signalen die er waren.
Het boek is vlot geschreven en leest lekker weg. Als ik dan toch een minpunt moet noemen is dat het soms lastig om overzicht te houden op reorganisaties, overnames en wisselingen van de wacht. Maar daar kan de schrijver niets aan doen.


Boekrecensie: Onze ijsberg smelt!
Succesvol veranderen in moeilijke omstandigheden


Schrijvers: John Kotter, Holger Rathgeber
2006
144 blz.

Ik heb met veel plezier dit kleine boekje gelezen, dat als opvolger kan worden gezien van “Wie heeft mijn kaas gepikt” van Spencer Johnson, (ook een erg leuk boekje). Waar het kaasboekje ingaat op het individu, stelt John Kotter in dit boekje de verandering van groepen, teams en organisaties, centraal. Dit doet hij aan de hand van een kolonie pinguins die al generaties lang op een ijsberg wonen, totdat er alarm wordt geslagen: de ijsberg is aan het smelten! En dan moet er een oplossing worden gezocht. De verandering die het smelten van de ijsberg tot gevolg heeft leidt tot heel herkenbare emoties bij de verschillende pinguins (het zijn net mensen) in de pinguinkolonie.
Het boekje leest makkelijk en het verhaal, een fabel, is eenvoudig; de onderliggende materie (change management) is echter niet zo eenvoudig. Om dit goed toe te kunnen passen, kun je beter het boek “Leading Change" (1996) van John Kotter lezen. Hier gaat hij heel verder op deze materie in.
Het is overigens wel een perfect boekje om uit te delen aan mensen in organisatie die aan het begin staan van een (ingrijpende) verandering. Dus zeker in deze tijden van recessie een aanrader.


Boekrecensie: IJs verkopen aan Eskimo’s
Leer je invloed vergroten en onzichtbaar overtuigenSchrijver: Pacelle van Goethem
200
8

192 blz. 

 

Alhoewel de inhoud van dit boekje niet echt vernieuwend is, geeft het wel een verfrissende kijk op het fenomeen overtuigingskracht. Pacelle van Goethem schetst op een leuke manier een ietwat ontluisterend beeld. We denken wel dat we nadenkende wezens zijn die rationeel door het leven gaan, maar de waarheid is anders. Wat wij denken dat een emotionele beleving is, is eigenlijk een fysieke beleving. Oftewel, hoe wij omgaan met een bepaalde situatie wordt voor een belangrijk deel door de basale hersenen bepaald en niet alleen door ons denkend brein. Op dit gegeven baseert de schrijfster het Model van Invloed.
Dit model bestaat uit 4 kwadranten met aan de x-as laag/hoog betrokken en aan de y-as ontspannen/verzet. In de hoofdstukken erna wordt ingegaan hoe je bijvoorbeeld van het het ene kwadrant naar het andere kan komen.

Het belangrijkste wat mij is bijgebleven van dit model is dat overtuigen alleen mogelijk is als iemand ontspannen is. Heel logisch, maar wel een eye-opener.

Het boekje staat daarnaast vol met praktische tips om te overtuigen, waarbij Barack Obama, Mae West en de presentatoren van Top Gear regelmatig als voorbeeld dienen. Het is erg leuk geschreven en leest makkelijk weg. Het enige minpunt dat ik heb ondervonden is dat de structuur van het het boekje niet altijd even duidelijk is tijdens het lezen.

 
Boekrecensie: IK
Gezond egocentrisme meer effectiviteitSchrijver: Remco Claassen, Mayta Braun

2005
 240 blz.
 
Kan een boek je leven veranderen? Dat is wel erg veel gevraagd, maar dit boek kan je zeker helpen om voor jezelf duidelijk te krijgen wat je belangrijk vind in het “leven” en welke doelen je wilt stellen. 
Het is een zwaar onderwerp, maar het wordt in dit “IK” boek op een leuke, en soms ook wel confronterende manier gebracht. Voor degene die wel eens een presentatie van Remco Claassen hebben bijgewoond; hij schrijft zoals hij presenteert. Voor de niet-ingewijden: Remco Claassen is een cabaretier met een missie.
In het kort gaat dit boek over het feit dat mensen lang nadenken over de vakantiebestemming en de aankoop van een huis, maar niet of nauwelijks over wat ze met het leven willen.
Een prachtig citaat uit het boek illustreert dit: Ook Alice in Wonderland heeft niet helder wat ze wilt. Op haar vraag aan de kater (als ze verdwaald is), welke kant ze op moet, is de wedervraag: “Dat hangt er vanaf waar je uit wilt komen”. Oftewel het is niet zo belangrijk welke route je kiest als het resultaat niet uitmaakt.
Ik ben niet helemaal eerlijk geweest met deze recensie; het is namelijk al de tweede keer dat ik dit boek lees. De eerste keer heb ik het gelezen in de periode dat ik mijn bedrijf opstartte. En heb, zoals dit boek voorschrijft, mijn eigen "mission statement" geschreven. Het was een lastige klus, maar het heeft mij zeker geholpen om mijn richting te bepalen. Wat mij betreft is dit boek een echte aanrader.


Boekrecensie: De kracht van Six SigmaSchrijver: Subir Chowdhury 
2002 
122 blz.
 
Weet je nog helemaal niets van Six Sigma en wil op een leuke, onderhoudende manier worden geïnformeerd over de basisprincipes van deze methodiek, dan is dit boekje uitermate geschikt.  
Aan de hand van een lunchgesprek tussen 2 collega’s wordt de managementfilosofie Six Sigma in begrijpelijke taal uitgelegd. Op basis van de dit boekje, dat ik in een uurtje in de trein uit had gelezen, kun je besluiten of je bent geinteresseerd in zwaardere kost over dit onderwerp.   
Wat mij wel stoorde is de erg Amerikaanse manier van denken die in dit boekje naar voren komt en de 18 (!) pagina met recensies, de opdracht, het voorwoord, over de auteur, etc. voordat het echte verhaal pas begint. Het is overigens wel een ideaal boekje om aan geïnteresseerde relaties cadeau te geven.

  Home     De naam "Themis"     Missie     Mijn Profiel     Mijn CV     Diensten     Mijn klanten     Presentaties     Boekrecensies     Consultancy Netwerk     Relaties     War Child     Neem contact met mij op